• https://www.facebook.com/kutlu.cemal
  • https://www.twitter.com/@KutluCemal
CKgroup-->Takvim
CKgroup-->Site Haritası
CKgroup-->Saat
CKgroup-->Hava Durumu
Döviz Bilgileri
AlışSatış
Dolar6.68576.7124
Euro7.22287.2518
CKgroup--> Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi1
Bugün Toplam30
Toplam Ziyaret125070

DAHA İYİ BİNALAR

BETTER BUILDING

Certifying VET teachers as energy saving advisers

A transfer system into three different European societies

MTE Öğretmenlerini Enerji Tasarrufu Danışmanları Olarak Sertifikalandırmak   Üç farklı Avrupa Ülkesine Bir Sistem Transferi 

Isıtma, elektrik, mazot ,vb enerji kaynaklarının  fiyatlarındaki artış, diğer taraftan iklimlerdeki değişikliklerin ortaya koyduğu tehditler ve benzeri bazı etkenler Avrupa ülkelerinde enerji temini ve tüketiminde yöneticileri ve toplumu  daha dikkatli olmaya yöneltmiştir. Bu iki anahtar etken, enerji tüketiminin azaltılmasını için bina yapımında enerji tasarrufu sağlayacak malzeme ve teknikler kullanılmasını, binaların yapımında enerji tasarrufu için bölgeden bölgeye değişen ekolojik koşulların dikkate alınmasını zorunlu kılmaktadır. Bununla birlikte Avrupa ülkelerinin tamamında  da bu alanda homojen bir uygulama gözükmemektedir. Aralarında İtalya, Slovenya ve Türkiye gibi ülkelerinde olduğu  birçok Avrupa ülkesinde bazı küçük ve orta ölçekli işletmeler ve özel inşaat firmalarınca yapılan bazı  binalarda ekolojik denge dikkate alınmamakta ve bazı yapılarda kullanılan inşaat malzemelerinin  ise ısı yalıtımı ve enerji tasarrufu açısından yetersiz olduğu gözlenmektedir.

Bundan dolayı , bu Avrupa birliği projesinde görev alan ortaklar , ülkelerinde oluşturdukları ulusal stratejik ortaklar ile işbirliği içinde   , ekolojik koşulları dikkate alarak,  enerji tasarrufu sağlayan malzeme kullanılarak yapılacak binalarda, ekolojik dengenin ve enerji tasarrufunun değerini ve  önemini anlayacaklardır.Gelecekte binaların yapımında enerji tasarrufu konusunda hassasiyet  daha da artacaktır.Özellikle Kyoto protokolünde tanımlanan hedeflere erişmek için mesleki ve teknik eğitimde, inşaat eğitim programlarına bina yapımında  ekolojik koşulların dikkate alınarak, enerji tasarrufu  sağlayacak malzeme kullanımının da konulması amaçlanmaktadır.

“ Beter Building “ başlıklı Avrupa Birliği LDV projesi , bilhassa  inşaat sektöründe   enerji tasarrufu konusunda İtalya, Türkiye ve Slovenya da ilgili birimlerin dikkatlerini çekmeyi amaçlamaktadır. Bu ise mesleki ve teknik eğitimde, eğitici ,öğretmen ve eğitim planlamada karar vericilerin , inşaat eğitim programlarına , inşaat yapımında enerji tasarrufu sağlayacak malzeme kullanımı  ve bina yapımında enerji tasarrufunun nasıl sağlanacağı konularının konulması ve bu alan için özel geliştirilmiş  eğitim malzemeleri kullanarak inşaat eğitiminin yapılması  ile mümkün olacaktır.

Projenin ana hedefleri

      İtalya, Slovenya ve Türkiye’de özellikle bina yapımında , ekolojik dengeleri dikkate alacak, enerji tasarrufunu en üst düzeyde sağlayacak  malzeme kullanımı konusunda mesleki ve teknik eğitim veren eğitici ve öğretmenlere ve eğitimde karar vericilere katkıda  bulunmak,

      İnşaat yapımında ,  enerji tasarrufu ve buna uygun malzeme kullanımı konusunun  inşaat eğitim programlarına konulması, binalarda enerji tasarrufu konusunda eğiticilere ve öğretmenlere uygulamalı eğitim desteği sağlamak,

      İyi bir uygulama özelliğine sahip projenin yenilikçi bir yöntemle ülke ihtiyaçlarına uygun şekilde proje hedef ülkelerine transferi ile mesleki ve teknik eğitimde kaliteyi geliştirmek.

Projenin özel hedefleri :

      İnşaat yapımı konusunda daha önce uygulanmış “daha iyi binalar"  projesi kapsamında geliştirilen eğitim programını İtalya, Türkiye ve Slovenya  dillerinde , ülke ihtiyaçlarına uygun ve geçerli olacak şekilde modüler bir müfredat  olarak geliştirmek ve  bu alanda görev alacak öğretmen ve eğiticileri Avrupa enerji ve inşaat malzemesi seçim danışmanı olarak yetkilendirmek ,

      Projenin transfer edildiği ülkelerde, projenin içeriğini ve sonuçlarını bazı yaygınlaştırma (Internet, basılı doküman, seminer, makale vb) etkinlikleri ile projeyle ilgili alanlarda faaliyet gösteren  üçüncü gurup kurum ve kuruluşlarla  ,eğitimle ilgili siyasi kurum ve kuruluşlara aktarmak ve yararlanmalarını temin için gayret göstermek.
Proje ürünleri                                                                   

Eğiticilerin Eğitimleri İçin Yeterliliği Onaylanmış Eğitim Programı :

Özellikle mevcut binaların yenilenmesi sürecinde ısıtma ve yalıtım işlemlerinde enerji danışmanlığı yapacak eğiticilerin  eğitimi için  İtalyanca, Solevence ve Türkçe dillerinde kalitesi onaylanmış  eğitim programları hazırlanacaktır. Geliştirilen eğitim programı ülkenin mesleki ve teknik eğitimini planlayanların  taleplerini ,eğitimle ilgili dış  çevre ve ülkenin  özel koşullarını karşılayacak özelliklerde  olacaktır,

Eğiticiler için Rehberlik ve Tavsiye Dokümanı : Mevcut eğitim-öğretim uygulamaları çerçevesi içinde , bireysel kullanıcıların ihtiyaç ve özel isteklerine , projenin hedef ülkelerinin öğrenim kültürlerindeki özel durumlara ve mesleki eğitim sağlayıcılarının taleplerine uygun şekilde hazırlanacak  dokümandır.

Uygulama Kılavuzu: Mesleki ve Teknik eğitimde enerji tasarrufu için geliştirilen malzemelerin eğitim ve öğretime nasıl aktarılacağı , eğitim –öğretim planlayıcıları ve ilgili organizasyonların  ilgilerinin  nasıl çekileceğinin anlatıldığı dokümandır.

Hedef GuruplarÖzellikle bina ve konstrüksiyon  konusunda  çalışan eğitici ve öğretmenler  projenin ana hedef gurubudur..Bu alanda çalışan eğitici ve  öğretmenlerin enerji tasarrufu ve yalıtım konularında tavsiyelerde bulunabilmeleri için ilave bilgi ve beceriye ihtiyaçları olacaktır. Proje kapsamında yapılan çalışmalar ile  bu bilgi ve beceriye erişeceklerdir.

              “ Avrupa enerji tasarrufu ve bina yapımı malzemleri” konusunda danışmanlık yapacak kişiler bu alanlarda özel eğitim alarak, daha  duyarlı hale getirileceklerdir.

              Eğitim hizmeti sunan  kurumlar, proje sonuçlarına göre  yeni kurslar geliştirecekler ve mesleki ve mesleki teknik eğitimde  Mesleki teknik eğitim değerlendirme ölçütlerine göre en kısa sürede kaliteyi geliştireceklerdir.

              İnşaat sektöründe çalışan işverenler, enerji tasarrufu konusunda daha iyi kalitede daha fazla  eğitilmiş insandan istifade edeceklerdir.

 Proje ortakları

proje kapsamında 6 ülkeden 7 ortak işbirliği yapmaktadır.

          IAL Emilia Romagna, Bologna, Italy (Proje sunucusu)
www.ialemiliaromagna.it

          BEST Institut für berufsbezogene Weiterbildung und Personaltraining GmbH, Vienna, Austria (Proje Koordinatörü)

www.best.at

          Fundatia Romano-Germana, Timisoara, Romania 
www.frgtim.ro

          PAPILOT - Zavod za vzpodbujanje in razvijanje kvalitete življenja, Ljubljana, Slovenia
papilot.sisplet.org 

          Rogaland Kurs og Kompetansesenter, Stavanger, Norway
www.rkk.no

          GLOBAL Training and Consulting, Istanbul, Turkey
www.global-turkey.com

Technician Education Culture Health Foundation, Ankara, Turkey

Tekniker Eğitim Sağlık Kültür Vakfı, Ankara, Turkey

www.teksav.org      

Projeyle ilgili sorumlu kurum ve kişiler:

Proje sunucusu:
Giovanni Primavera

IAL Emilia Romagna

Via Amendola 2

IT-40121 Bologna

 T: +39 051 421 77 11

F: +39 051 25 14 40

E: giovanniprimavera@ialemiliaromagna.it

I: www.ialemiliaromagna.it

Koordinatör:
Helmut Kronika and Karin Hochmayer, M.A.

BEST Institut für berufsbezogene Weiterbildung und Personaltraining GmbH
Mariahilfer Straße 8
A-1070 Wien

T: +43 1 / 585 50 50 - 0
F: +43 1 / 585 50 50 - 77

E: projekte@best-training.com
I: www.best-training.com

Türkiye’den Temas Kurulacak Kişiler      

Cemal Kutlu (Genel Başkan)

Tekniker Eğitim Kültür Sağlık Vakfı (TEK-SAV)

Sümer 2 Sokak, No: 40/4 Kızılay –Ankara                                         

Telefon: 312 229 56 03

Faks:     312 229 56 01 

E: baskan@teksav.org

I: www.teksav.org 

Anthony BETTS

Global Proje Yönetimi Eğitim ve Danışmanlık Ltd.Şti. (ISTANBUL)

Burhaniye Mah.Atila Sok. 3/4 Üsküdar, İstanbul 

Telefon : 0.216.422 3372 

Faks:      0.216.422 3372

E: hospitality.tony@gmail.com 

Bağlantılar (Links) 

Bayındırlık ve İskan Bakanlığı

The Ministry of Public Works and Settlement (English)              

www.bayindirlik.gov.tr/ 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı         

The Ministry of Energy and Natural Resources (Turkish)

www.enerji.gov.tr/ 

Elektrik İşleri Etüd  İdaresi Genel Müdürlüğü

Electrical Power Resources Survey and Development Administration ( EIE ) (English)

www.eie.gov.tr/turkce/en_tasarrufu/konut_ulas/bina_ulas.html 

MEB-YÖK Meslek Yüksekokulları Program Geliştirme Projesi (Turkish)

MONE-Two-Year College Curriculum Development Project in 2002

karatekin.cmyo.ankara.edu.tr/proje/arsiv/ 

MEB Erkek Teknik Öğretim Genel Müdürlüğü (Turkish)

Ministry of National Education (MONE) General Directorate of Boy Technical Education

etogm.meb.gov.tr 

Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü (Turkish)

MONE General Directorate of Apprenticeship and Non-Formal Education

cygm.meb.gov.tr/                  

TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası (Turkish)

Union of Chambers of Turkish Engineers and Architects

Chamber of Civil Engineers, Ankara

e-imo.imo.org.tr/Portal/Web/IMOindex.aspx 

TES İnşaat Eğitim Merkezi (Turkish)

TES Building and Construction Training Center, Ankara

www.tes.org.tr/index2.html

 Enerji Ekonomisi Derneği

The Turkish Association for Energy Economics (TRAEE) (English)

www.traee.org/index.html

 IZOCAM insulation Company

www.izocam.com.tr  (English)         

Better Building Projesi İnternet Adresi

www.better-building.eu             

Transfer Edilen Projenin İnternet Adresi (Şifre ve kullanıcı adını talep ediniz)

http://www.ecoes-a.ro/index_en.php 

http://www.adrena.com.tr/kader/raporlar/egitim_raporu.doc 

http://min.avrupa.info.tr/QA/forum/viewthread.php?lang=0&forum_id=45&thread_id=3104 

http://min.avrupa.info.tr/QA/forum/viewthread.php?lang=0&forum_id=45&thread_id=3104 

http://www.tisk.org.tr/isveren_sayfa.asp?yazi_id=1621&id=84 

http://www.huksam.hacettepe.edu.tr/Turkce/SayfaDosya/universitelerin_kadin_sorunlari.pdf 

http://www.egitimdeiyiornekler.org/iok2008_kitapcik_web.pdf